Omalovánky "Školáci nejen na prázdninách"

kpt. Mgr. Kamila StydlikovaPRÁZDNINY...

Hurá prázdniny! To si zakřičí všichni školáci na konci školního roku, kdy si přebírají od svých učitelů vysvědčení. Dva měsíce volna bez povinností zabývat se učením a školními úkoly.

Měla by to být také pro děti doba odpočinku a rekreace, avšak v této době se každoročně zvyšuje počet dětských úrazů. Mnohé děti se v létě chovají jak „utržené ze řetězu“, a proto většina úrazů, které se stanou, je naprosto zbytečná. Většina úrazů, které se v letních měsících přihodí, je způsobena nedbalostí či nepozorností nás dospělých. Děti by již od malička měly postupně být seznamovány se všemi možnými riziky, která se mohou vyskytnout a která je mohou potkat. Již od raného dětství si samy na sebe musí dávat pozor, vědět, že to jsou ony, které se ochrání nejlépe. Rodiče by měli být ti první, kteří svým potomkům vysvětlí zásady bezpečného chování a opakují je při každé vhodné příležitosti. Chování dospělých by mělo být pro děti příkladem.

O prázdninách je však nejdůležitější prevence proti úrazům v přírodě, kde se děti většinou v době volna pohybují. Ať jsou to návštěvy u příbuzných na venkově nebo dovolená s rodiči, případně pobyt na letním táboře. Děti jsou zvědavé, na všechno si chtějí sáhnout a všechno vyzkoušet, nedokážou však odhadnout možné nebezpečí. Z toho důvodu se jim neustále musí důrazně připomínat, že se nesmí pouštět do lákavých dobrodružství v neznámém prostředí, nesmí hovořit s cizí osobou, zkoušet různé nebezpečné činnosti nebo manipulovat s neznámým nalezeným předmětem.

Žádný úraz se nestane náhodou, vždy se mu dá předejít a zabránit pozdějším následkům. S dětmi je nutné hovořit o veškerých možných nástrahách a nebezpečích. Rozebrat jednotlivé situace a vysvětlit jim, jaké možné následky jim hrozí a proč. Děti by rovněž měly být poučeny, jak se v kterých situacích zachovat, jak reagovat. U školáků by mělo být samozřejmé dokázat v případě jakékoliv nehody přivolat pomoc.

Letní měsíce jsou dobou určenou k odpočinku a načerpání nových sil, jakmile však máme na starost děti, je nutná zvýšená opatrnost a neustálý dohled. Někdy postačí jen chvilka nepozornosti a neštěstí je tady.

Mějme tedy „své“ děti pod kontrolou a nedejme šanci žádnému zranění. Užívejme si slunečných dní a doby oddechu v klidu a v pohodě, avšak vždy s dětmi na očích.

Přeji Vám hezkou zábavu, hodně poučení a zábavné; vybarvování omalovánek.
kpt. Mgr. Kamila Styblíková
preventivně informační oddělení
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Policie ČR

Ukázky z publikace

Ilustracni obrazek Ilustracni obrazek Ilustracni obrazek Ilustracni obrazek Ilustracni obrazek