Vzdělávací projekt "Děti v silničním provozu"

pplk. JUDr. Jan Vorel, DI PCRVážení spoluobčané, milí rodičové a děti,

jako policista, který celý život pracoval u dopravní policie, jako táta, který vychoval 3 děti a v současné době i jako několikanásobný dědeček vím, jak je důležité věnovat se dopravní výchově dětí. Právě děti, které jsou naší budoucností a nadějí, jsou velmi zranitelné a to zejména v současné uspěchané době. To je způsobeno několika faktory, jako např. vyšší agresivitou a bezohledností řidičů, zvýšenou hustotou provozu (počet aut v ČR se zvýšil téměř dvojnásobně), nevyhovující infrastrukturou a špatným stavem dopravních komunikací, nedostatečnou ochranou chodců jako účastníků silničního provozu, podceňování výchovy účastníků silničního provozu, především mládeže a tomu odpovídající preventivní aktivity.

S nostalgií vzpomínám na besedy na školách a výcviky na dětských dopravních hřištích. O tom, že je potřeba v dopravní výchově dětí pokračovat, svědčí statistika za rok 2006 na území hl.města Prahy: děti zavinily 43 nehody, tj. 13,1% všech nehod, při nichž bylo 1 dítě usmrceno, 6 dětí bylo těžce zraněno a 37 jich utrpělo zranění lehké.

Právě z těchto posledních důvodů jsme se rozhodli vytvořit a vydat tuto publikaci, která by umožnila dětem alespoň v základních rysech seznámit se s problematikou silničního provozu a číhajícím nebezpečí. Snažili jsme se najít takovou formu, která by je mohla zaujmout a současně i poučit. Ale každou, sebemenší, byť i zdánlivě nepodstatnou aktivitu považuji za prospěšnou, když napomůže ochránit lidské zdraví nebo život. Zda a jak se nám to daří, ukáže čas.

Přeji Vám hezkou zábavu, hodně poučení a zábavné vybarvování omalovánek.
pplk. JUDr. Jan Vorel
DI PČR-Správa hl.m.Prahy

Ukázky z publikace

Ilustracni obrazek Ilustracni obrazek Ilustracni obrazek Ilustracni obrazek Ilustracni obrazek Ilustracni obrazek