Autorská práva a ochrana dat
Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.epacz.eu je European Police Association-CZ, o.s., se sídlem V Závětří 6/1478, 170 00 Praha 7. Sdružení je registrováno na Ministerstvu vnitra České republiky pod identifikačním číslem 27046842. Toto sdružení je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., - autorský zákon, oprávněno vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží autorská práva k veškerému obsahu, umístěnému na stránkách www.epacz.eu, tedy textu, designu stránek, grafiky, vyobrazení uváděných na stránkách a k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Kromě vyobrazení, ke kterým vlastní Provozovatel autorská práva, se na stránkách může vystytovat ilustrační vyobrazení, které je použito se souhlasem majitele autorských práv.

Přístup na stránky www.epacz.eu není ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i dalších, navazujících zákonů, v platném znění. Pokud jsou tyto údaje poskytnuty uživatelem, např z kontaktních důvodů, Provozovatel bude s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy o ochraně soukromí.

Na stránkách www.epacz.eu mohou být uvedeny odkazy na informační zdroje třetích stran, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud uživatel navštíví tento odkaz, měl by se seznámit s jejich politikou  zabezpečení ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností a za škody vzniklé z použití těchto informačních zdrojů.

Technická řešení a přístupnost
Provozovatel těchto stránek prohlašuje, že tyto stránky jsou navrženy se snahou o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkcí pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena standardem xHTML 1.0 Strict, vizuální stránka prezentace pomocí CSS 2.

Pro plné a bezproblémové zobrazení stránek je potřebný prohlížeč ("web browser") s plnou podporou CSS 2. Kód stránek byl testován a odladěn pro použití s nejrozšířenějšími prohlížeči - Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox a Opera. Stránky využívají technologie "Cookies" a "Javascript", např. pro přepínání kaskádových stylů, nebo zobrazení detailních popisů. Pro plnou funkčnost stránek by měly být tyto technologie na prohlížeči uživatele povoleny. Pokud uživatel zakáže použití Cookies nebo Javascriptu, nelze zabezpečit plnou funkčnost stránek v zamýšleném komfortu. Obsahové informace jsou v takovém případě předány uživateli náhradní formou, stejně jako informace předávané animovanou, nebo jinou vizuální formou - tyto budou dostupné v textové podobě, např. prostřednictvím odkazu umístěného v blízkosti animace.

Právní odpovědnost
Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit obsah těchto stránek a svoji politiku ochrany osobních dat, aktuální stav ochrany osobních dat bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Veškerá případná rizika plynoucí uživateli z přístupu a používání těchto stránek, jsou zcela na odpovědnosti uživatele a Provozovatel stránek za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.