Partneři dlouhodobě podporující činnost a aktivity Evropské policejní asociace
European Police Association a IV Nakladatelství vyslovuje touto formou poděkování všem firmám a jednotlivcům,
díky jejichž laskavému přispění mohou být tyto výchovně vzdělávací projekty realizovány.