Vzdělávací projekty a aktivity European Police Association - CZ, o.s.

European Police Association - CZ v souladu se svým cílem a zaměřením na vzdělávací aktivity pro děti a mládež organizuje, či odborně zaštiťuje různé vzdělávací projekty. Ve své činnosti spolupracujeme ve vybraných oblastech s různými subjekty jako je například Územní skupina č.124 IPA Praha (International Police Association / IPA), dále s Klubem VIP IPA, nebo s Městskou Policií v Praze.

V současné době probíhají ve spolupráci s IV Nakladatelstvím dva vzdělávací projekty zaměřené na bezpečnost dětí. První projekt se zaměřuje na bezpečnost dětí v silničním provozu, a je realizován formou dětských omalovánek s dopravně bezpečnostní tematikou. Druhý projekt, zpracovaný formou obrazové populárně naučné publikace je zameřen na bezpečnost dětí při práci s počítačem a používání informační sitě Internet.

V nejbližší budoucnosti se bude realizovat také připravovaný projekt zabývající se problematikou prevence zranění a první pomoci, pracovně nazvaný "Školáci na prázdninách". Společně s IV Nakladatelstvím také zpracováváme a připravujeme k vydání brožurku, týkající se kriminality mládeže. Podobná brožura již byla úspěšně vydána IV Nakladatelstvím ve Švýcarsku a v Německu.

Podle možností také vysíláme mladé policisty na jazykovou výuku jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Mladí lidé, kteří již mají znalost anglického a německého jazyka na komunikativní úrovni jsou vysíláni na účelové semináře v IBZ Schloss Gimborn Odkaz do externi site (Informační a vzdělávací středisko IPA a policie) v blízkosti Kolína na Rýnem ve Spolkové republice Německo.


Z hlavních akcí EPA-CZ v roce 2009 je možno vyjmenovat tyto následující:

Seminář pod názvem Mladé policejní síly v Evropě bez vnitřních hranic, pořádaném EPA–CZ, o.s. společně s Územní skupinou IPA č. 124  (International Police Association- české sekce) při Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy ve dnech 31.5.  až 5.6. 2009  v Praze. Akce se zúčastnily téměř tři desítky mladých policistů z osmi zemí Evropy.

Dne 20.6. 2009 jsme se zúčastnili doprovodného programu pro děti v rámci Dne s Policií  v tělovýchovném zařízení policie v Praze 10.

Návštěva našich zástupců v SRN u příležitosti výroční schůze a 40. výročí založení IBZ Schloss Gimborn Odkaz do externi site (Mezinárodního informačního a vzdělávacího střediska IPA a policie) na zámku Gimborn  u Kolína nad Rýnem v Německu.

Společně s ÚS č. 124 IPA Praha organizujeme již tradiční Mikulášskou besídku a dětské odpoledne v sobotu, dne 5. prosince 2009. Tato akce je připravována pro děti policistů a občanských zaměstnanců Policie a Ministerstva vnitra ČR, jakož i široké veřejnosti a očekává se účast 150 až 200 dětí za doprovodu dospělých. Tato besídka proběhne v UZ Barbora na Zbraslavi.

Informace o dalších připravovaných projektech a ostatních vzdělávacích aktivitách European Police Association - CZ budou průběžně uveřejňovány na těchto stránkách.

European Police Association - CZ a IV Nakladatelství vyslovuje touto formou poděkování všem firmám a jednotlivcům,
díky jejichž laskavému přispění mohou být tyto výchovně vzdělávací projekty realizovány.